012 465 4150 info@yeniheyat.com

Originally posted 2015-08-18 12:44:11.

 

1. Luka 18: 18-24 21. Luka 23:33
2. Luka 10:30-35 22. Luka 23:39-43
3. Luka 13:10-13 23. Luka 23:44:49
4. Luka 5:12-13 24. Luka 24:1-8
5. Luka 7:11-15 25. Luka 24:50-52
6. Luka 9:18-20 26. Yəhya 14:3
7. Luka 10:22 27. Yeşaya 59:12
8. Yəhya 10:30 28. Həvrilərin İşləri 16:31
9. Yəhya 14:9 29. Süleymanın Məsəlləri 3:5
10. Luka 1:31-33 30. Luka 9:23
11. Luka 2:11 31. Yəhya 14:23
12. Yəhya 1:29 32. Romalılara 10:10
13. Luka 12:16-21 33. Həvarilərin İşləri 2:38
14. Luka 13:3 34. Yəhya 3:36
15. Yəhya 14:6 35. 2 Timoteyə 3:16-17
16. Luka 15:8-10 36. Həvarilərin İşləri 2:42
17. Yeşaya 59:1-2 37. Yəhya 10:10
18. Romalılara 6:23
19. Romalılara 5:8
20. Luka 23:20-25