012 465 4150 info@yeniheyat.com

Həyatınızın əsas məqsədi nədir?

Allaha və Onun, sizin üçün məqsədi olduğuna inanırsınızmı? Bəzi adamlar hətta, cənnət və cəhənnəm kimi ruhani amillərə belə inanmırlar. Bəziləri fikirləşirlər ki, həyat yalnız indi, yaşadıqları vaxt deməkdir və insan öldükdən sonra torpağa qarışır. Bundan sonra nə ruhani həyat, nə də ruhani məqsəd olur. Bəzilərinin məqsədi bu dünyadan yalnız, bacardıqları qədər çoxlu pul, var-dövlət toplamaq və ləzzət almaqdır. Məgər doğrudanmı bizim həyatımızın ilahi və ruhani məqsədlərlə heç bir bağlılığı yoxdur? Əgər bizi həqiqətən də Allah yaratmışsa, deməli, Onun bir məqsədi var və biz, o məqsədi və ya səbəbi bilməliyik.

Gülşən

Gülşən

Gülşən Mənim adım Gülşəndir, 20 yaşım var.Yaşadığımız həyat sözsüz ki, problemlərlə doludur. Bütün ailələrdə olduğu kimi bizim ailədə də çoxlu problemlər var idi. Lakin ən boyük problem qardaşımla baqlı idi. O valideyinlərimin razılığı olmadan istədiyi bir qızla...

Ümumi etiraz

Ümumi etiraz

Mən İsanı Xilaskar kimi qəbul edərəmsə, xaçpərəst sayılmayacağammı? Xahiş edirik başa düşəsiniz ki, iblis Allahın Kəlamını təhrif etmək üçün müxtəlif millətlərdən və ölkələrdən istifadə edir. Bir çox ölkələr və millətlər Allahın ismini və həqiqətini siyasi və iqtisadi...

İman nədir?

İlk növbədə gəlin, imana aid olmayan şeylərə nəzər salaq: 1. Bu inam, bizim tarixi hadisələrə düşüncəmizlə qiymət verdiyimiz inam deyil. Məsələn, "mən inanıram ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycanın tanınmış şairidir" Bu, əqli inamdır. Lakin tam inam üçün kifayət etmir....

Allahın Yolu

Allahın Yolu

Allah yaratdığı insanları sevir və Onunla insanlar arasında qırılmış münasibəti bərpa etmək üçün öz planı var. Siz soruşa bilərsiniz, Allah bizə öz qanun və əmrlərini nəyə görə verdi? Bunu başa düşmək üçün aşağıda təsvir olunmuş misalı nəzərdən keçirək: İnsanın özünü...

Yaxşı əməllərdir – İnsanın yolu

Yaxşı əməllərdir – İnsanın yolu

Çoxları belə fikirləşirlər: insanlar yaxşı işlər görməlidirlər ki, son gündə yaxşı işləri, pis işlərindən tərəzidə çəkilirmiş kimi, üstün olsun və Allah onları cənnətə qəbul etsin. Bu həqiqət deyil. Çoxlarının günahları (necə ki, Zəbur 14-cü məzmurda yazılmışdır "bir...

Bu ölüm həyatınız üçün nə deməkdir?

Bu, o deməkdir ki, siz Allahla olan ruhani əlaqədən, Onun hüzurunu tanımaqdan, məhəbbətindən, gücündən və bağışlanmasından məhrumsunuz. Buna görə çox insanların ürəklərində sülh yerinə qorxu, narahatçılıq və təqsirkarlıq hissi olur. Onlar Allahın məhəbbətini hiss...

Yaradılışın məqsədinin sübutu

Tanrı bütün varlıqları tam müdrikliklə, mükəmməl yaratmışdır və bu öz sübutunu artıq tapıb. Şübhəsiz, Allahın yeri və onun üzərində olan hər şeyi yaratmaqda bir məqsədi olmuşdur. Eyni ilə siz də, mükəmməl bir planla yaradılmışsınız. Allahın sizin həyatınız ilə bağlı...

Bu, sizin axirət dünyanız üçün nə deməkdir?

Bu, sizin axirət dünyanız üçün nə deməkdir?

1. Bu onu göstərir ki, biz günahlı olduğumuza görə öləndən sonra göylərə (cənnətə) gedə bilməyəcəyik. Allah müqəddəsdir, biz isə günahkarlarıq və yuxarıda göstərilən ayəyə əsasən, Allahdan ayrılmışıq. Ruhən ölü və Onun qarşısında etdiyimiz günahlara görə təqsirkar...

Allahın 10 Əmri

Çıxış kitabı 20-ci fəsil, 1-ci ayədən 21-ci ayəyə qədər. Həqiqət bundadır ki, Allahın Tövrat kitabındakı bu on əmrin çoxunu hər birimiz pozmuşuq. Bu əmrlər hər yerdə və hamı üçün eynidir. Əvvəldə deyildiyi kimi Allahın dediyinə qarşı itaətsizliyimiz PİS NƏTİCƏLƏRƏ...

İncil haqqında

İncil haqqında

İncilə 27 kitab daxildir. Bu kitablar İsa Allahın dərgahına çəkildikdən 50 il sonra 10 müəllif tərəfindən Yunan dilində yazılmışdır. Bu kitabların insan tərəfindən yazılmasına baxmayaraq, müəlliflər Allah tərəfindən idarə edilmiş, Müqəddəs Ruh vasitəsilə...