Həyatınızın əsas məqsədi nədir?

Allaha və Onun, sizin üçün məqsədi olduğuna inanırsınızmı? Bəzi adamlar hətta, cənnət və cəhənnəm kimi ruhani amillərə belə inanmırlar. Bəziləri fikirləşirlər ki, həyat yalnız indi, yaşadıqları vaxt deməkdir və insan öldükdən sonra torpağa qarışır. Bundan sonra nə ruhani həyat, nə də ruhani məqsəd olur. Bəzilərinin məqsədi bu dünyadan yalnız, bacardıqları qədər çoxlu pul, var-dövlət toplamaq və ləzzət almaqdır. Məgər doğrudanmı bizim həyatımızın ilahi və ruhani məqsədlərlə heç bir bağlılığı yoxdur? Əgər bizi həqiqətən də Allah yaratmışsa, deməli, Onun bir məqsədi var və biz, o məqsədi və ya səbəbi bilməliyik.

Məsihçilər hansı müqqəddəs kitabları rəhbər tuturlar?

  Məsihçilər hansı müqqəddəs kitabları rəhbər tuturlar? Dostum! İndi isə sizin müqqəddəs kitablar haqqında suallarınıza cavab verəcəyəm. Lap qədim zamanlarda yəhudilərə və məsihçilərə “kitab əhli" deyirmişlər. Bu ad onlara həm yaraşır həm də layiqdir. Bəli istər...

İsa Məsih qayğı göstərir

  -- İsa Məsih xəstə adamlara qayğı göstərir. İsa şənbə günü on səkkiz il beli bükülü qalmış bir qadına rast gəlir. İsa, şənbə günü sinaqoqların birində təlim verirdi. Orada, on səkkiz ildən bəri daxilində xəstəlik ruhu olan bir qadın var idi; onun beli bükülmüşdü və...

Cəmiyyət nədir?

  Yəqin ki, məsihçilərin dua etdikləri binanı adamların ‘kilsə’ adlandırdıqlarını siz də eşitmisiniz. Lakin ‘kilsə’ sözü binanın özünə yox, orada toplaşan insanlara aid olur və bu da Allahın Cəmiyyəti adlanır. ‘Cəmiyyət’ sözü Məsihə iman edənlərin yerli qrupunu...

İsanın Qurbanı

  -- İsa bizim üçün öldü İsa Məsihin bizim yerimizə ölməsi – xilasımızdır. Etdiyimiz günahların cəzasını O çəkdi. Allah bizə olan Öz məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ikən Məsih bizim uğrumuzda öldü. -- İsa günahsız idi. Pilat İsanı buraxmaq niyyəti...

Audio

  Allahın sözünü dinləmək üçün seçin Ağac meyvəsindən tanını mp3 Dul qadın və ədalətsiz hakim məsəli mp3 Əsil Məhəbbəet mp3 Həqiqi bəxtiyarlıq (Matta 5) mp3 Həyat Çörəyi mp3 Xalqın inadkarlığı mp3 İsa-Allaha gedən yoldur (Yəhya 14) mp3 Isanın Dirilməsi mp3 Mühakimə...

Allahın verdiyi əsas əmrlər hansılardır?

  Tövratın Musa peyğəmbər tərəfindən yazılmış ikinci kitabı olan Çıxışın 20-ci fəslində Allahın bütün insanlara əməl etmələri üçün verdiyi əmrlərin xülasəsi yazılmışdır. Aşağıda göstərilən əmrləri oxuyarkən özünüzün necə həyat sürdüyünüzü fikirləşin. Onlardan hətta...

Nə üçün məhz mən?

  Bizim hamımızın, bəzilərimizin böyük, bəzilərimizin də kiçik problemləri var. Zəlzələlər, müharibələr kimi fəlakətlərdən heç kəs sığortalanmayıb yaxud hər bir adam tənhalığa və xəstəliyə məruzdur. Heç kəs bunlardan kənarda qala bilməz. Bəzən bu kimi şeylər qəflətən...

Xilas olmaq üçün nə etmək lazımdır?

  İndi isə sizin və mənim üçün və eləcə də, dünyada hamı üçün əhəmiyyət kəsb edən bir məsələyə çatdıq. Günahkar olduğumuzu bildiyimizə görə Allaha yalvarmalıyıq ki, bizi bağışlaması və qəbul etməsi üçün, Öz iradəsini bizə bildirsin. Bildiyin kimi, bəzi adamlar hesab...

Әgər Allahın arvadı yoxdursa, Allah necə Oğluna malik ola bilər?

  ‘(Ruhani) Allahın Oğlu (Seçilmiş Padşah)’ termininin açıqlaması və tərcüməsi İncildə ‘Allahın Oğlu’ söz birləşməsi İsaya dair daha çox istifadə olunur. Təəssüf ki, hərfi tərcüməyə görə idiomatik ifadə səhv başa düşülürdü. Bu titulun nə kəsb etdiyini anlamaq üçün,...