Siz peyğəmbərlərə və mələklərə inanırsınızmı?

Originally posted 2015-05-28 18:05:35. Dostum! İndi də məsihçilərin peyğəmbərlərə inamı barəsindəki sualınıza cavab vermək istəyirəm. Bəli, məsihçilər inanırlar ki, Allah Onun Kəlamını insanlara demək üçün peyğəmbərləri göndərmişdir. İnsanlar öz günahları ucbatından...

Müqəddəs Kəlam dəyişib yaxud dəyişməyib?

Originally posted 2015-05-28 15:35:02. Müqəddəs Kəlam(İncil, Tövrat, Peyğəmbərlər və Zəbur kitabları) dəyişib yaxud dəyişməyib? Müqəddəs Kəlam mətninin ən müfəssəl şəkildə dövrümüzədək qorunub saxlandığına dəlalət edən iki əsas sübut mövcuddur- elmi və dini. 1. Elmi...

Cəmiyyət nədir?

Originally posted 2015-05-28 15:27:16. Yəqin ki, məsihçilərin dua etdikləri binanı adamların ‘kilsə’ adlandırdıqlarını siz də eşitmisiniz. Lakin ‘kilsə’ sözü binanın özünə yox, orada toplaşan insanlara aid olur və bu da Allahın Cəmiyyəti adlanır. ‘Cəmiyyət’ sözü...
İsa Məsih

İsa Məsih

Originally posted 2015-05-28 15:24:43. Әziz dostum! Әminəm ki, indi siz mənə çoxlarını maraqlandıran bir sual verəcəksiniz. İndicə tarixindən danışdığım O böyük Adam kimdir? Bu dünyada bu ən əhəmiyyətli sualdır. Bu suala cavab verən çox cildlər yazılmışdır. Bu barədə...
Azərbaycanda məsihçiliyin tarixi nə vaxtdandır?

Azərbaycanda məsihçiliyin tarixi nə vaxtdandır?

Originally posted 2015-05-28 15:12:17. Ön söz Azərbaycan dünyanın ən qədim ölkələrindən biridir. Dünyada mövcud olan 11 iqlim qurşağından 9-u burada var. Bu ölkə öz coğrafi mövqeyinə və yaşayış üçün çox əlverişli təbii şəraitinə görə tarix boyu müxtəlif...