Audio

Originally posted 2015-08-15 12:01:00.   Allahın sözünü dinləmək üçün seçin Ağac meyvəsindən tanını mp3 Dul qadın və ədalətsiz hakim məsəli mp3 Əsil Məhəbbəet mp3 Həqiqi bəxtiyarlıq (Matta 5) mp3 Həyat Çörəyi mp3 Xalqın inadkarlığı mp3 İsa-Allaha gedən yoldur (Yəhya...

Allahın verdiyi əsas əmrlər hansılardır?

Originally posted 2015-08-13 11:47:38.   Tövratın Musa peyğəmbər tərəfindən yazılmış ikinci kitabı olan Çıxışın 20-ci fəslində Allahın bütün insanlara əməl etmələri üçün verdiyi əmrlərin xülasəsi yazılmışdır. Aşağıda göstərilən əmrləri oxuyarkən özünüzün necə həyat...

Nə üçün məhz mən?

Originally posted 2015-08-11 10:54:59.   Bizim hamımızın, bəzilərimizin böyük, bəzilərimizin də kiçik problemləri var. Zəlzələlər, müharibələr kimi fəlakətlərdən heç kəs sığortalanmayıb yaxud hər bir adam tənhalığa və xəstəliyə məruzdur. Heç kəs bunlardan kənarda qala...

Xilas olmaq üçün nə etmək lazımdır?

Originally posted 2015-08-07 09:50:14.   İndi isə sizin və mənim üçün və eləcə də, dünyada hamı üçün əhəmiyyət kəsb edən bir məsələyə çatdıq. Günahkar olduğumuzu bildiyimizə görə Allaha yalvarmalıyıq ki, bizi bağışlaması və qəbul etməsi üçün, Öz iradəsini bizə...

Әgər Allahın arvadı yoxdursa, Allah necə Oğluna malik ola bilər?

Originally posted 2015-08-06 09:08:34.   ‘(Ruhani) Allahın Oğlu (Seçilmiş Padşah)’ termininin açıqlaması və tərcüməsi İncildə ‘Allahın Oğlu’ söz birləşməsi İsaya dair daha çox istifadə olunur. Təəssüf ki, hərfi tərcüməyə görə idiomatik ifadə səhv başa düşülürdü. Bu...