012 465 4150 info@yeniheyat.com

Cəmiyyət nədir?

Originally posted 2015-08-19 13:21:46.   Yəqin ki, məsihçilərin dua etdikləri binanı adamların ‘kilsə’ adlandırdıqlarını siz də eşitmisiniz. Lakin ‘kilsə’ sözü binanın özünə yox, orada toplaşan insanlara aid olur və bu da Allahın Cəmiyyəti adlanır. ‘Cəmiyyət’ sözü...

İsanın Qurbanı

Originally posted 2015-08-17 12:30:36.   — İsa bizim üçün öldü İsa Məsihin bizim yerimizə ölməsi – xilasımızdır. Etdiyimiz günahların cəzasını O çəkdi. Allah bizə olan Öz məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ikən Məsih bizim uğrumuzda öldü....

Audio

Originally posted 2015-08-15 12:01:00.   Allahın sözünü dinləmək üçün seçin Ağac meyvəsindən tanını mp3 Dul qadın və ədalətsiz hakim məsəli mp3 Əsil Məhəbbəet mp3 Həqiqi bəxtiyarlıq (Matta 5) mp3 Həyat Çörəyi mp3 Xalqın inadkarlığı mp3 İsa-Allaha gedən yoldur (Yəhya...

Allahın verdiyi əsas əmrlər hansılardır?

Originally posted 2015-08-13 11:47:38.   Tövratın Musa peyğəmbər tərəfindən yazılmış ikinci kitabı olan Çıxışın 20-ci fəslində Allahın bütün insanlara əməl etmələri üçün verdiyi əmrlərin xülasəsi yazılmışdır. Aşağıda göstərilən əmrləri oxuyarkən özünüzün necə həyat...

Nə üçün məhz mən?

Originally posted 2015-08-11 10:54:59.   Bizim hamımızın, bəzilərimizin böyük, bəzilərimizin də kiçik problemləri var. Zəlzələlər, müharibələr kimi fəlakətlərdən heç kəs sığortalanmayıb yaxud hər bir adam tənhalığa və xəstəliyə məruzdur. Heç kəs bunlardan kənarda qala...