012 465 4150 info@yeniheyat.com
Şahin

Şahin

Originally posted 2015-08-28 16:52:06. Mən Şahin 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Uşaqlıqdan çox pis mühitdə böyümüşəm. Orta məktəbi demək olar ki, oxumamışam. Hətta bir çox hərfləri tanımırdım. Mən uşaqlıqdan özümü müsəlman sayırdım, lakin mənim...

Məsihçilər hansı gələcəyə inanırlar?

Originally posted 2015-08-27 16:29:58. Bu uzun məktubun əvvəlində dediyim kimi, məsihçilər qadir Allaha inanırlar. Onun bu dünya üçün məqsədi var və bu məqsəd, şübhəsiz ki, əldə olunacaqdır. İnsan Allaha qarşı çıxıb günaha batanda Allah dünyanın nicatı üçün Öz Oğlunu...
Aytən Yağmur

Aytən Yağmur

Originally posted 2015-08-26 16:00:56. Məsih İsani taniyanda 17 yaşındaydım və məncə o vaxtlar həyatımın ən böhranlı (krizis) günlərini yaşayırdım. Nə özümə, nə də ətrafımdakı insanlara etibar etmirdim. Çünki həyatda gördüklərim mənə etibar etməməyi öyrətmişdi....
Şükrü

Şükrü

Originally posted 2015-08-25 15:51:20. Problemli bir ailənin oğlu olaraq 1974 cü ildə dünyaya gəldim. Sakaryada hal-hazırda bir orta məktəbdə müəllim kimi işlıməkdəyəm. İsa Məsihi tanımam və Onunla olan münasibət yalnız olduğum bir gecədə İstanbulda ‘Light FM’ adlı...
Zinnur Turan

Zinnur Turan

Originally posted 2015-07-17 08:23:31. 12 iy kompyuter firmalarında dəyişik yerlərdə işlədim. İndi bir internet təmin edən firmada işləyirəm. İslam adətən – ənələrini yaşayan bir ailədə böyümüşəm. Hətta atam müxtəlif vaxt və yerlərdə məscid imamlığı edərək...